Logo

«Analytische Trigonometrie mit Anwendungen 11th edition-google books» . «Analytische Trigonometrie mit Anwendungen 11th edition-google books».

„Neue analytische Ableitung der wichtigsten Formeln der Goniometrie...

Vous maidé tres fort avec se site

Trigonometrie – Wikipedia

Jako goniometrické funkce se v matematice nazývá skupina šesti funkcí velikosti úhlu používaných například při zkoumání trojúhelníků a periodických jevů. Goniometrické funkce jsou základem goniometrie. Obvykle se definují jako poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku nebo délky určitých částí úseček v jednotkové kružnici. Jejich modernější definice je založena na nekonečných řadách nebo řešeních určitých diferenciálních rovnic , díky čemuž je lze vztáhnout také ke komplexním číslům. Inverzní funkce k funkcím goniometrickým se označují jako funkce cyklometrické.

Trigonometrische Funktion – Wikipedia

Wichtige Ungleichung: 7 x58C6 x7769 r {\displaystyle 7\rho \leq r} Gleichheit tritt nur dann ein, wenn Dreieck A B C {\displaystyle ABC} gleichseitig ist.

Beliebt

Еще интересное

Laadige alla võrguühenduseta lugemiseks, raamatu Loxodromische Trigonometrie: Ein Beitrag zur Nautik lugemise ajal esiletõstude või järjehoidjate lisamiseks või märkmete tegemiseks. Note Sur La Trigonométrie Sphérique de Kouo Cheou-King. Joseph, George G. (2000). The Crest of the Peacock.