Logo

Beliebt

Еще интересное

De concurrentie speelt dus op alle routes. La concorrenza si ripercuote pertanto su tutte le rotte. Nu heeft Bowman opeens echte concurrentie in zijn partij. Ora all'improvviso, Bowman ha grande... Mogelijkvinden ze daarbij de zwakke kanten van de concurrentie, wat hun eigen bedrijf concurrentievoordeel kan opleveren. Bedrijven kunnen op vier verschillende niveaus met elkaar...